skip to Main Content

Projecten

Ruimtelijke Ontwikkeling

 • januari 2018 – september 2018
  Gemeente Soest – wijk van de toekomst
  Projectleider integrale verkenning wijk ’t Hart
  In opdracht van corporatie Portaal, provincie Utrecht, waterschap Vallei & Veluwe wordt een verkenning uitgevoerd hoe de wijk ’T Hart in Soest duurzaam herontwikkeld kan worden. Wonen, klimaatadaptatie, energietransitie, zelfredzaamheid zijn hierbij de belangrijkste thema’s.
 • 2015 – heden
  Provincie Overijssel – eenheid Ruimte & Bereikbaarheid
  Adviseur ruimtelijke vernieuwing: advisering wonen & ruimtelijke gebiedsprocessen
  Het initiëren en realiseren van nieuwe werkwijzen en instru­menten om tot realistische gebiedsvernieuwingen te komen in afstemming met gemeen­ten, corporaties en marktpartijen. De nieuwe provinciale subsidie­regeling subsidie Vitaliteit & Ruim­te­lijke Identiteit en de aanpak innovatieve woonvormen zijn hier voorbeelden van.
 • 2017 – 2018
  Provincie Utrecht – Herontwikkeling Dorrestein
  Projectleider Gebiedsvisie
  Gebiedsvisie (financieel, ruimtelijk, programmatisch) voor bosperceel van 7 ha dat nieuwe invulling krijgt als woonlocatie. Project maakt onderdeel van gebiedsprogramma Hart van de Heuvelrug. De rode projecten (oa. Dorrestein) financieren de groene projecten (natuurontwikkeling voormalige vliegbasis Soesterberg).
 • 2017 – 2018
  Provincie Utrecht – Herontwikkeling Dorrestein
  Projectleider Gebiedsvisie
  Gebiedsvisie (financieel, ruimtelijk, programmatisch) voor bosperceel van 7 ha dat nieuwe invulling krijgt als woonlocatie. Project maakt onderdeel van gebiedsprogramma Hart van de Heuvelrug. De rode projecten (oa. Dorrestein) financieren de groene projecten (natuurontwikkeling voormalige vliegbasis Soesterberg).