skip to Main Content

Energieke

participatie

Ruimtelijke ontwikkelingen vinden hun oorsprong in de dialoog tussen gebruiker en omgeving, tussen ontwikkelaar en inwoners. De participatietrajecten van Atelier ZET zijn energiek, uitdagend en zorgen voor het gewenste draagvlak.

Energieke
participatie

Verrassende
gebiedsontwikkeling

Creatieve
visievorming

Implementatie
Omgevingswet