skip to Main Content

Implementatie

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet heeft heldere doelstellingen die passen bij de werkwijze van Atelier ZET: Eenvoudiger, sneller, integraler en toegankelijker.

Je moet anders werken met overheden, inwoners, initiatiefnemers en ontwikkelende partijen. Atelier ZET richt zich hier op in bij de implementatie van de Omgevingswet. De nieuwe samenwerking staat centraal in het programmamanagement, bij het opstellen van omgevingsvisies of het begeleiden van pilots.

Energieke
participatie

Verrassende
gebiedsontwikkeling

Creatieve
visievorming

Implementatie
Omgevingswet