skip to Main Content

Verrassende

gebiedsontwikkeling

In de gebiedsontwikkeling van Atelier ZET staat de plek én de gebruiker centraal. Mooie plekken worden immers gevormd door de mensen die er wonen, werken of recreëren.

Atelier ZET werkt aan complexe ruimtelijke ontwikkelingen met diverse partijen en belangen. Atelier ZET spreekt de taal van publiek en privaat, we kennen beide en weten ze te verbinden.

Energieke
participatie

Verrassende
gebiedsontwikkeling

Creatieve
visievorming

Implementatie
Omgevingswet