skip to Main Content

Gebiedsontwikkeling

Gemeentewerf Soest

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Gemeentewerf Soest

Gemeente Soest

In opdracht van de gemeente Soest verzorgt Atelier ZET de projectleiding voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest.

De gemeenteraad heeft de doelstelling uitgesproken om in dit gebied betaalbare(huur)woningen voor starters en senioren te realiseren met aandacht voor de waardevolle landschapselementen als de Eng en monumentale bomen en houtwallen op de locatie zelf.

Atelier ZET stelt de randvoorwaarden voor deze ontwikkeling op, geeft de participatie vorm en het proces hoe te komen tot een breed gedragen ontwerp.

Het project wordt in nauwe samenwerking tussen gemeente Soest en corporatie De Alliantie vormgegeven.

Bekijk ook overige projecten