skip to Main Content

Advisering ruimtelijke

ontwikkeling

Lees meer

Advisering Ruimtelijke Ontwikkeling

Provincie Overijssel

Voor de provincie Overijssel wordt door Atelier ZET  het programma Innovatieve Woonvormen en het programma Stimulering Wooninitiatieven vormgegeven en uitgevoerd.

Beide programma’s hebben tot doelstelling om vernieuwende woonvormen te ondersteunen en een gevarieerder en duurzamer woningaanbod binnen de provincie Overijssel te creëren.

Ook heeft Atelier ZET in opdracht van de provincie Overijssel de prijsvraag Brood & Spelen van het College van Rijksadviseurs mogen begeleiden en coach te zijn van de vier prijswinnende teams uit Overijssel.

Bekijk ook overige projecten