skip to Main Content

Projecten

Omgevingswet

 • januari 2018 – juni 2019
  Gemeente Rijsen-Holten
  Projectleider Omgevingsvisie
  Dit proces is gestart met het opstellen van een document ambitie en profilering als basis voor de omgevingsvisie. Deze eerste fase wordt integraal door de gemeente opgesteld met uitgebreide participatie door inwoners, ondernemers, stakeholders, college & gemeenteraad.
 • 2016 – september 2019
  Diverse gemeenten (Zevenaar, Coevorden, Ede, Lochem, BUCH, Beverwijk, Huizen)
  Advisering implementatie Omgevingswet
  Strategische advisering van MT, College en/of gemeenteraad omtrent de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Van het organiseren van inspiratiebijeenkomsten tot aan vormgeven en begeleiden van processen om te komen tot ambitiedocumenten en/of impactanalyses en de uitvoering er van.
 • maart 2016 – november 2018
  Gemeente Wassenaar
  Projectleider gebiedsontwikkeling Dorpshaven
  Pilotproject in het kader van implementatie van de omgevingswet. Integrale gebiedsontwikkeling van de Dorpshaven in Wassenaar. In nauwe samenwerking met inwoners en ondernemers van dit gebied is een ruimtelijk raamwerk opgesteld. Dit ruimtelijk raamwerk was de basis voor het nieuw opgestelde omgevingsplan.
 • december 2016 – februari 2018
  Gemeente Katwijk
  Projectleider Omgevingsvisie Katwijk
  Project-/procesleiding van de omgevingsvisie Katwijk. Deze visie wordt integraal door de gemeente opgesteld met uitgebreide participatie door inwoners, ondernemers, stakeholders, college & gemeenteraad.